O NAS

Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”, powstałe 5 stycznia 2005 roku, zajmuje się szeroko rozumianą popularyzacją historii Polski w XX wieku, w tym w szczególności historii Polskiego Państwa Podziemnego oraz Powstania Warszawskiego. Nasza Grupa bierze udział w licznych przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych.

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA

Do Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” może wstąpić każdy, kto ukończył 16-ty rok życia. Poszukujemy osób zaangażowanych i chętnych do pracy na rzecz pamięci Powstania Warszawskiego. Obowiązki i prawa członka naszej grupy określa Statut Stowarzyszenia.

ŻYWE LEKCJE HISTORII

rad-foto

W ramach naszej działalności przeprowadzamy w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, a także w innych placówkach i instytucjach tzw. „żywe lekcje historii”, podczas których przybliżamy dzieciom i młodzieży znane, jak i te zapomniane fakty z historii naszej Ojczyzny. Lekcje mają charakter prelekcji połączonej z prezentacją mundurów, wyposażenia i uzbrojenia z danego okresu. Wiedza przekazywana jest w sposób przystępny, dostosowany do wieku uczestników.

MUZEUM

W ramach działalności naszego Stowarzyszenia, powołane zostało Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. W dniu 1 marca 2018 r. placówka została formalnie wpisana do wykazu muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poz. 721). Muzeum działa w oparciu o uzgodniony Regulamin, a osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za placówkę są Bogdan Bednarczyk (obecnie dyrektor Muzeum) oraz Tomasz Karasiński.

WSPÓŁPRACA

Na przestrzeni wielu lat działalności Stowarzyszenia, współpracowaliśmy z licznymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, dzięki którym byliśmy w stanie przeprowadzić znaczną część naszych wydarzeń oraz współuczestniczyć w ciekawych projektach. Dziękujemy za cenne wsparcie oraz owocną współpracę!

Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław"

Skip to content