MUZEUM PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W ramach działalności naszego Stowarzyszenia, powołane zostało Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. W dniu 1 marca 2018 r. placówka została formalnie wpisana do wykazu muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (obecnie poz. 827 – stan na 30 .11.2023). Muzeum działa w oparciu o uzgodniony Regulamin, a osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za placówkę są Bogdan Bednarczyk (dyrektor Muzeum) oraz Tomasz Karasiński.

Do zadań nowo powołanej placówki należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów związanych z walką o niepodległość Polski w latach 1939-1963, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów związanych z historią żołnierzy Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego.
Chcąc zaprezentować gromadzone latami, przez członków naszego Stowarzyszenia, pamiątki związane z okresem II wojny światowej oraz II konspiracji, w budynku powstańczej Reduty Banku Polskiego utworzona została nasza placówka muzealna. Było to możliwe dzięki uprzejmości i wsparciu ze strony Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego.

Wśród cennych eksponatów znajdują się unikatowe dokumenty: meldunki, rozkazy, wnioski awansowe, sprawozdania z walki, jak również pamiątki osobiste, elementy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia Powstańców Warszawskich. Sporą część zbiorów stanowią także niepublikowane dotąd fotografie z okresu Powstania.

5 stycznia 2020 roku, w 15-lecie utworzenia naszego Stowarzyszenia, Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego zostało oficjalnie otwarte dla zwiedzających. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielami Stowarzyszenia i uzgodnieniu terminu zwiedzania.

W ramach działalności muzealnej, dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, Stowarzyszenie prowadzi Lekcje Muzealne, których celem jest popularyzacja historii na temat Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego oraz jego bohaterów, w tym najmłodszych uczestników powstańczego zrywu. Lekcje mają charakter prelekcji połączonej z prezentacją eksponatów przechowywanych w placówce muzealnej, a wiedza przekazywana jest w sposób przystępny i dostosowany do wieku uczestników. Lekcje prowadzone są w wybrane dni tygodnia, po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa w formularzu dostępnym pod linkiem: Lekcje Muzealne

W najbliższym czasie członkowie Stowarzyszenia prowadzić będą dalszą inwentaryzację, konserwację, a następnie digitalizację naszych zbiorów, co umożliwi zaprezentowanie ich w przyszłości w wirtualnym Muzeum.

Liczymy również, że wezmą Państwo aktywny udział w tworzeniu placówki – gdyby ktoś z Państwa chciał podzielić się z nami historiami o życiu i działalności Bohaterów tamtego okresu, udostępnić fotografie lub inne, cenne przedmioty związane z okresem walk, zapraszamy do kontaktu z nami.

Partner Strategiczny Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego
Skip to content