O NAS

Wola, Stare Miasto, Czerniaków, Mokotów, Śródmieście – taki był w Powstaniu Warszawskim szlak bojowy Zgrupowania „Radosław”. Zgrupowania w skład którego weszły legendarne oddziały Armii Krajowej: „Zośka”, „Parasol”, „Czata 49″, „Miotła”, „Pięść”, „Kolegium A”, czy kobiecy „Dysk”. Żołnierze „Radosława”, ubrani w zdobyczne panterki, z biało-czerwonymi opaskami na rękawach, przez 63 dni bohatersko bili się z Niemcami. Z ok. 2300 ludzi, przeżyło niewielu.

Ideały, które im przyświecały, ich dzielność i determinacja były dla nas inspiracją do utworzenia Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Celem naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim utrwalanie pamięci o Polskim Państwie Podziemnym i Powstaniu Warszawskim. Bierzemy udział w licznych przedsięwzięciach patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem rocznic Powstania Warszawskiego i uroczystości związanych z walką o niepodległość w latach 1939-1963. Dbamy również o pamięć bohaterów z lat 1918-1921.

SGH „Zgrupowanie Radosław” współpracuje z kombatantami z różnych środowisk kombatanckich i powstańczych. Członkowie Grupy mają zaszczyt pełnić służbę w pocztach sztandarowych oddziałów Zgrupowania AK „Radosław” oraz wielu innych. Od kilku lat bierzemy również aktywny udział w kolejnych etapach prac zespołu prof. K. Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań szczątków naszych Bohaterów.

Oprócz służby sztandarowej, w ciągu roku Stowarzyszenie organizuje także liczne lekcje historii, spotkania z kombatantami, pokazy rekonstrukcyjne, gry edukacyjne i wystawy. Wydajemy również własne publikacje oraz bierzemy udział w projektach filmowych poświęconych etosowi żołnierzy podziemia niepodległościowego. Od 2018 roku w ramach naszej działalności powstało Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, znajdujące się w dawnej Reducie Banku Polskiego (dzięki uprzejmości i współpracy z Wojskowym Przedsiębiorstwem Handlowym). Więcej o Muzeum „tutaj”

W ciągu  roku, liczba wydarzeń i uroczystości, w których biorą udział członkowie Stowarzyszenia, przekracza niejednokrotnie liczbę 200. Naszą działalność traktujemy jako Służbę Pamięci, jako obowiązek wobec tych wszystkich, którzy walczyli o wolność Polski. Mamy ogromny szacunek wobec wartości wypisanych na wojskowych sztandarach, jak i do samej historii miasta i kraju, które stanęło naprzeciw dwóm bezwzględnym totalitaryzmom. Naszą pracą chcemy ocalić od zapomnienia pamięć o tych, którzy dla wolnej Polski poświęcili życie. Spełnić to, o czym przed laty śpiewali:

„A gdy miną już dni walki, szturmów i krwi,
bratni legion gdy z Anglii powróci,
pójdzie wiara gromadą, Alejami z paradą,
i tę piosnkę szturmową zanuci!
Panien rój, kwiatów pęk i sztandary,
Równy krok, śmiały wzrok, bruk aż drży.
Alejami z paradą będziem szli defiladą
W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi.”

Skip to content