ŻYWE LEKCJE HISTORII

rad-foto

W ramach naszej działalności przeprowadzamy w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, a także w innych placówkach i instytucjach tzw. „żywe lekcje historii”, podczas których przybliżamy dzieciom i młodzieży znane, jak i te zapomniane fakty z historii naszej Ojczyzny. Lekcje mają charakter prelekcji połączonej z prezentacją mundurów, wyposażenia i uzbrojenia z danego okresu. Wiedza przekazywana jest w sposób przystępny, dostosowany do wieku uczestników. Atrakcyjnym elementem lekcji jest możliwość bezpośredniego kontaktu z prezentowanymi eksponatami.

Osoba do kontaktu:
Rafał Dobrowolski
tel. 608 589 389
e-mail: rafal.dobrowolski1@gmail.com

– ekran,
– rzutnik
– nagłośnienie z możliwością podpięcia do laptopa,
– mikrofon (w przypadku większej sali z większą liczbą uczestników)

– Powstanie Warszawskie,
– Żołnierze Wyklęci,
– Cichociemni,
– Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim,
– Polskie Państwo Podziemne 1939-1944,
– Sztafeta do niepodległości,
– Zbrodnia Katyńska,
– Wojna polsko-bolszewicka
– inne (po uprzednim uzgodnieniu)

Godzina lekcyjna (45 minut) z możliwością zmian

Optymalnie 20-60 osób (możliwe prowadzenie lekcji dla większej liczby uczestników po wcześniejszym uzgodnieniu)

W zależności od terminu (zwykle od 1 do 3 osób)
Lekcje prowadzimy bezpłatnie, w przypadku lekcji prowadzonych poza Warszawą – zwrot kosztów dojazdu.
Skip to content